Menü Bezárás

Jézus Gyermekei csoport

A csoport 3-­10 éves korú gyermekek, szüleik és nagyszüleik számára ad lehetőséget a hittel és a hagyományokkal való ismerkedésre, gazdag, jól szervezett, játékos programok keretében. Tagjai nem állandóak, inkább a programok témája iránti érdeklődés szerint változnak.

Célunk, hogy igazi keresztény értékeket közvetítsünk a felnövekvő nemzedék számára, hogy ismerjék és büszkék legyenek gyökereikre, kultúrájukra, nemzetükre.

„A régi ember a gyermeket Isten áldásának tekintette, s hitében a kisgyermek Isten tenyerén él; általa, vele a teremtő és igazító törvény mutatja meg magát. Tudta, hogy az anyaöl óvása, az öntudatlanul átélt minden-szeretet, amelyben a dolgok egysége honol, a termő televény sötétség csöndje a születésben lármás világosságra vált, s a megszületett gyermek, a „csillagocska” fáradhatatlanul keresi majd az elveszett paradicsomot, a biztonságot adó „kinti” Rendet, amelyről ott „bent” mindent megtudott. Kint a fényben, a tagolt világban a kisgyermek kérdez – és nemcsak szóval – szemével, s teste-lelke minden moccanásával; kérdéseiben bölcsesség világít.”

Molnár V. József gondolatát olvasva fogalmazódott meg bennünk a kérdés, hogy mi anyák, szülők, emberek mit is tehetünk ebben a gátlástalan, elértéktelenedő világban, hogy gyermekeink boldogan, szeretetben, biztonságban nőjenek fel.
A gyermek legfőbb tevékenysége a játék, játékon keresztül ismeri meg a világot, a környezetét, az embereket, így szocializálódik.
Feladatunk, hogy segítsük őket ebben.
Önkénteseink  – pedagógusok, anyák, nagyszülők, testvérek – ebben a szellemben tevékenykednek és szívügyüknek tarják a 3-10 éves gyermekek harmonikus boldog gyermekkorát.
Rendszeresen szervezünk programokat, ahol  a gyermekek játékosan ismerkedhetnek meg az ünnepekkel, hagyományokkal, népszokásokkal, tradicionális ételekkel, kézműves tevékenységekkel. Szeretnénk, ha az ünnepek előtti ráhangolódásban is társaik lehetnénk.

Csoportvezető: Bárányné Buzássy Judit

Elérhetősége: 06-20-323-0687