Menü Bezárás

Credo alapítvány

Credo Alapítvány, 7200 Dombóvár, Rákóczi u. 71/a.

Telefon: 74-465-743

OTP sz.: 11746043-20090230-00000000

Adószám: 18861484-1-17

Kedves Testvérek!

Bizonyára ismerős a testvéreknek a „CREDO Alapítvány” név. Szeretnénk röviden bemutatni, megismertetni a Dombóvári Római Katolikus Plébánia alapításában működő Credo közhasznú alapítványt.

Az alapítványt még 2000-ben Farkasdi András plébános hozta létre. Az alapítvány képviselője a mindenkori plébános.

Az alapítvány közhasznú szervezet, melyben az alapító célja a kulturális örökség védelme volt. Ennek érdekében az alapítvány a dombóvári római katolikus templomok, a hitéletet szolgáló plébániák, közösségi házak, a műemlék védelem alatt álló Szentháromság szobor, stb. állagmegóvásának, karbantartásának, felújításának elősegítésére támogatások, cél szerinti juttatásokat nyújtása, amely vonatkozik ezen ingatlanok berendezési és felszerelési tárgyaira is. Az alapítvány kezelője a Kuratórium, amelynek elnöke illetve a tagjai határozzák meg az alapítvány cél szerinti juttatásainak kedvezményezettjét.

Az alapítvány vagyona az induló vagyonból, az alapító pótlólagos befizetéseiből, valamint a csatlakozók, adományozók pénzbeli és természetbeni adományaiból, ill. befizetéseiből tevődik össze.

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet csatlakozhat. A csatlakozás pénzbeli vagy természetbeni adománnyal vagyonrendeléssel történhet. Ez utóbbiak ingó vagy ingatlan dolgok, szellemi alkotások, vagyoni értékű jogok stb. egyaránt lehetnek.

2015-ben a kuratórium egyhangú döntése alapján a Dombóvári Belvárosi Templom berendezési tárgyainak – ide értve a templom szőnyegezése, illetve a templom hangosításának rekonstrukciója valósult meg a Credo alapítvány támogatásából. A 2016. évre az alapítvány tervei között szerepel többek között a Szentháromság szobor felülvizsgálata, és a belvárosi templomban lévő stációk esetleges cseréje.

Bárkinek kérdése van az alapítvánnyal kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal az alapítvány képviselőjéhez vagy a kuratórium tagjaihoz.

Terveink biztonságos megvalósításához várjuk a kedves testvérek segítő gondolatait, munkáját és anyagi hozzájárulását. Kérjük adójának 1%-val támogassa alapítványunkat!

 

“Általa nyertük a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezeknek ti is közéjük tartoztok, Jézus Krisztus meghívottai.” (Róm1,5-6)