Menü Bezárás

Karitász krónika 2017

A teljesség igénye nélkül, összegyűjtöttük a 2017. év fontosabb híreit.

Szeretettel: a dombóvári Karitász közössége

Adventi szeretetvendégség

Krisztusnak itt a földön nincs keze, csak a tiéd. Krisztusnak itt a földön nincs lába, csak a tiéd. A te szemeddel tekint könyörületesen a világra. A te lábaddal jár szerte, hogy jót tegyen. A te kezed, amellyel áld.

2017. december 8-án Avilai Szt. Teréz szavaival hívtuk az egyházközség időseit és tevékeny önkénteseit adventi szeretetvendégségre. A Pannónia étterem tulajdonosi felajánlásának köszönhetően több, mint 100 adományozónak köszönhette meg a Karitász az áldozatos szolgálatot. A meghívottak szentmisén vettek részt, az ebéd előtt dr. Hegedüs János atya mondott köszöntőt, majd a Gyermekmissziós közösség tagjai szép zenés műsorral kedveskedtek a jelenlevőknek.

« A 2 »

 

December folyamán tüzifát, burgonyát adományoztunk rászoruló családoknak, valamint egy pályázatnak köszönhetően hallókészüléket szereztünk be.

A Coop Zrt-vel együttműködve karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtést szerveztünk, december 18-19-én juttattuk el a karácsonyi csomagokat a dombóvári rászoruló családokhoz.

Karitász Junior találkozó

A 10-14 év közötti fiatalok első, jó hangulatú találkozójára december 2-án került sor a plébánián. Szeretettel várjuk a folytatást.

Ami nagy hálával tölt el: Caritas Hungarica díj

Széllné Arankát idézzük:

“A díj a csoportnak szól. Köszönet azoknak, akik minket elismertek ezzel a díjjal és köszönet a csoporttagoknak, azoknak, akik 2010-ben velünk kezdtek és azoknak, akik azóta is folyamatosan dolgoznak a Karitászban. Végül, de nem utolsósorban köszönet azoknak, akik folyamatosan támogatják adományaikkal a Karitász munkáját.”

A díj indoklása: Aranka a 2010-ben megalakult dombóvári Karitász csoport szervezője, vezetője és aktív tagja is egyben. Egész életében a segítő szándék vezette, idősgondozásban dolgozott vezetőként és pszichiátriai betegeket támogatott. A dombóvári szervezett Karitász az Ő tevőleges vezetése alatt fejlődött fel egy kiválóan működő, sok területet átfogó, komoly szakmai alapon működő szeretetszolgálattá. Különböző munkacsoportokban nagyon hatékonyan foglalkoznak idősekkel, fiatalokkal és hátrányos helyzetbe került családok felemelésével. Munkájukkal felölelik és lefedik a város egész területét és az ott élő hátrányos sorsú családokat. A Caritas Hungarica díj Aranka számára nem csak a személyes elismerést, hanem a Dombóvári Plébániai Karitász csoport megbecsülését is jelenti egyszerre.

A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica díjat. A díj célja biztosítani a karitász önkénteseket arról, hogy az Egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkájukat. Ennek jeléül külön kitüntetéssel jutalmazza azokat az önkénteseket, akik ezen a téren Krisztus szeretetének kimagasló fokát érték el. A díj célja továbbá buzdítani a híveket a karitatív tevékenységre Árpád-házi Szent Erzsébet példája nyomán; és példaképül állítani mások elé azokat a köztünk élő híveket, akik önzetlenül segítenek a rászorulókon Jézus tanítása szellemében. A díjra minden évben egyházmegyénként legfeljebb három plébániai önkéntes munkatársat javasolhat a helyi karitászigazgató. Az elismerést azok kapják, akik a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, családok, gyermekek, a társadalom peremére sodródottak támogatása.

2017.október 8.

Ruhaosztás, raktárrendezés

 

Önkénteseink megkezdték az új Karitász raktár rendbetételét. Első alkalommal a ruha adományokat válogattuk, rendszereztük. A következő ruhaosztásra már az új raktárból kerülhet sor.

A ruhaadományozás néhány aranyszabálya:

// szívesen fogadunk praktikus alapdarabokat, divatos ruhákat, mindenféle meleg holmit

// mosott, vasalt, összehajtogatott holminak örülünk – ezzel megtisztelnek bennünket és a segélyezetteket is

// ne adományozzunk olyan holmit, amit már mi sem viselnénk, mert annyira elnyűtt vagy ódivatú.

Köszönjük!

2017.szeptember 13

Raktármegnyitó

A Karitász raktárának kialakítása az újdombóvári plébánia épületében az idei év tavaszán, Kutas Attila plébános kezdeményezésére indult el. Nagy szükség volt egy megfelelően kialakított helyiségre, ahol rendben tárolhatók az adományok és kultúrált körülmények között tudjuk fogadni a segélyezetteket. Az önkéntes segítőknek hála, néhány hete elkészült a raktár, ahol a ruha- és tartós élelmiszer adományok tárolhatók.

Önkénteseink első őszi találkozóját dr. Hegedüs János atya nyitotta meg, áldást kérve az új raktárra és a csoporttagok által végzett szolgálatra. A raktár kialakításában tevékenyen résztvevők áldozatos munkáját János atya jelképes ajándék emléklappal köszönte meg. Ezután a Karitász tagjai egyenként bemutatkoztak új plébánosunknak, bemutatva a színes és sokrétű tevékenységet, a Karitászon belüli kiscsoportos munkamegosztást.