Menü Bezárás

Csullag Gábor diakónus bemutatkozása

A Csullag Gábor diakónussal készített egyházmegyei interjú itt olvasható.

Dr. Kerekes László köszöntő beszéde

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Gábor!

Legyen áldottá az imádságod, amelyben az Életet éled át.

Legyen áldottá az otthonod, családod, ahol a Szeretetet éled át.

Legyen áldottá a hivatásod, amelyben a Kegyelmet éled át.

Legyen áldottá az életed, amelynek minden percében Istent éled át.

Forduljon hát feléd áldásával ma és minden napon az Élet Istene:

a minden értelmet meghaladó Békesség

a minden várakozást felülmúló Jóság,

és a mindent teljessé tevő Szeretet!

 

(Varga Gyöngyi: Remény s ég)

Kedves Gábor! 

Közösségünk valamennyi testvére nevében hálatelt szívvel, nagy örömmel és szeretettel köszöntünk diakonussá szentelésed alkalmából. Nagy ünnep a mai, hiszen évtizedek óta itt élsz közöttünk, ide tartozol, itthon vagy, velünk vagy, tevékeny, alakító részese vagy életünknek. 

Köszönjük mindenható Istenünknek, hogy Téged nekünk adott, ide helyezett közénk támasznak, egyszeri és megismételhetetlen ajándéknak. Neked pedig köszönjük azt, hogy elfogadtad a meghívást, igent mondtál a hivatásra, a diakonátus szolgálatra. Tudjuk, hogy hosszú ideig készültél rá, de már a kezdetek kezdetétől segítettél, szolgáltál fáradhatatlanul, alázattal. Segítettél, ahol nagyon kellett, a fiatalok oktatásában, a liturgikus szolgálatban, finom hangod és kezed játéka elválaszthatatlan része lett vasárnapjainknak, ünnepnapjainknak, de hétköznapjainknak is. Építetted, formáltad közösségünket. Ezután sem lesz másként, de az egyházi rend szentségének felvételével a Szentlélektől megerősítést kaptál, küldetésed szélesedett, kiteljesedett, még több kihívás vár Rád. Püspök atya tegnap azzal bocsátott utadra, hogy hirdesd az igét, az evangéliumot. Amit olvasol, az hidd, amit hiszel, azt  tanítsd, amit tanítasz, azt tedd, cselekedd – vagyis légy tanúságtevő a mindennapokban mindig, mindenhol. Legyél Krisztus világossága, ahogyan választott jelmondatod is erre utal János evangéliumából. Legyél az igazi világosság, az igazság hirdetője, fiatalok bölcs tanítója, igazi nevelője, példaképe, idősek támasza, betegek, elesettek vigasztalója. Úgy, ahogyan Boldog Batthyány Strattmann László mondja: „Az életszentség a mindennapi hű kötelességteljesítésben áll.”

Kedves Gábor!

Tudd, érezd, hogy nagyon szeretünk és tisztelünk, büszkék vagyunk rád. Ünneped a mi ünnepünk is. Nagy szükség van Rád a mindennapok kihívásaiban, a folyamatos kísértések idején, az igazi értékektől, gyökereinkről  egyre jobban elszakadó világunkban. Kell tehát a lámpás, a világító fény, mely az eltévelyedetteknek mutatja a helyes utat, segíti hamarosan kibővülő egyházközségünkben a pótolhatatlan, megerősítő liturgikus szolgálatot. Áldással kezdtem és áldással is szeretném zárni a köszöntőt, mely áldás valamennyiünk nevében hangzik el, és személyesen Neked szól:

Áldja meg Isten arca lenyomatát benned, a lényedből fakadó különleges kincseket.

Áldja meg Isten nyílt tekintetedet, gondolataid és érzéseid mélységét.

Áldja  meg Isten élettörténetedet, ösvényeidet, amelyek idevezettek a „most”-ba.

Áldja meg Isten mindenki felé kinyújtott kezedet, áldozatos, őszinte szeretetedet.

Áldja meg Isten sarkig kitárt, nagy szívedet, amely sokaknak elfogadás, otthon, oltalom.

Áldja meg Isten  a Názáreti ismerős szavait, tetteit, ahogyan benned élnek tovább és általad elérnek másokat.

Áldja meg Isten tehetségedet, sokoldalú tudásodat,türelmedet és kitartó igyekezetedet.

Áldja meg Isten kedvességedet, derűt hozó mosolyodat, emberséged egyszerű, szép mozdulatait.

Áldja meg Isten álmaidat és reményeidet,  és ajándékozza Neked az Élet teljességét!

(Varga Gyöngyi: Remény s ég)

Kedves Gábor!

Isten áldása, kegyelme kísérje szolgálatodat a jövőben. Fogadd szeretetünk és nagyrabecsülésünk jeleként közös ajándékunkat. Kémeink jelentették, hogy a tanításhoz, oktatáshoz szükséged lenne egy kivetítőre, projektorra, melyhez szükséges összeget egyházközségünk testvérei összeadták, hogy ki tudd majd választani a számodra legmegfelelőbbet. Ezt szeretném most átadni mindannyiunk nevében.

Isten éltessen erőben, egészségben még nagyon sokáig!

Dombóvár, 2019. július 7.